Multimodal freight transportation with ship chartering

Özgur Özpeynirci, Koray Üçer, Tunca Tabaklar

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    5 Citeringar (Scopus)

    Sökresultat