Nascent Entrepreneurs Managing in Networks: Equivocality, Multiplexity and Tie Formation

Thommie Burström, Jussi Harri, Timothy. L. Wilson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nascent Entrepreneurs Managing in Networks: Equivocality, Multiplexity and Tie Formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi