Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms

Mario Rapaccini, Nicola Saccani, Christian Kowalkowski*, Marco Paiola, Federico Adrodegari

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi