Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Netnography as a tool for understanding customers: implications for service research and practice”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi