Network management in emergent high-tech business contexts: Critical capabilities and activities

Fredrik Nordin, Annika Ravald, Kristian Möller, Jakki J. Mohr

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Network management in emergent high-tech business contexts: Critical capabilities and activities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi