Network partner diversity, network capability, and sales growth in small firms

Vinit Parida*, Pankaj C. Patel, Joakim Wincent, Marko Kohtamäki

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

40 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Network partner diversity, network capability, and sales growth in small firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science