Networks, ecosystems, fields, market systems? Making sense of the business environment

Kristian Möller, Suvi Nenonen, Kaj Storbacka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Networks, ecosystems, fields, market systems? Making sense of the business environment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi