New masculinities in universities? Discourses, ambivalence and potential change

Rebecca Lund*, Susan Meriläinen, Janne Tienari

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New masculinities in universities? Discourses, ambivalence and potential change”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences