New service development by manufacturing firms: Effects of customer participation under environmental contingencies

Todd Morgan*, Sergey Alexander Anokhin, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

43 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”New service development by manufacturing firms: Effects of customer participation under environmental contingencies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance