Nothing Ventured, Nothing Gained: A Meta-Analysis of CEO Overconfidence, Strategic Risk Taking, and Performance

Barbara Burkhard*, Charlotta Sirén, Marc van Essen, Dietmar Grichnik, Dean A. Shepherd

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Nothing Ventured, Nothing Gained: A Meta-Analysis of CEO Overconfidence, Strategic Risk Taking, and Performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Psychology