Obesity and labour market success in Finland: The difference between having a high BMI and being fat

Edvard Johansson, Petri Böckerman, Urpo Kiiskinen, Markku Heliövaara

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

98 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Obesity and labour market success in Finland: The difference between having a high BMI and being fat”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance