Oh, it’s complex to see women here, isn’t it and this seems to take all my attention! A repertory grid approach to capture venture capitalists cognitive structures when evaluating women entrepreneurs

Jeaneth Johansson, Malin Malmström*, Tom Lahti, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Oh, it’s complex to see women here, isn’t it and this seems to take all my attention! A repertory grid approach to capture venture capitalists cognitive structures when evaluating women entrepreneurs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap