Olley-Pakes productivity decomposition: Computation and inference

Ari Hyytinen*, Pekka Ilmakunnas, Mika Maliranta

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Olley-Pakes productivity decomposition: Computation and inference”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance