On the ‘Disclosure Initiative – Principles of Disclosure’: The EAA Financial Reporting Standards Committee’s View

Cristina Abad, Elisabetta Barone, Benita Gullkvist, Niclas Hellman, Ana Marques, Jan Marton, Stephani Mason, Ricardo Menezes Silva, Ana Morais, Soledad Moya Gutierrez, Alberto Quagli, Anna Vysotskaya

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the ‘Disclosure Initiative – Principles of Disclosure’: The EAA Financial Reporting Standards Committee’s View”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science