On the Edge of Destruction: An Impaired-Regulation Model of Destructive Entrepreneurial Action

Dean A. Shepherd*, Stella Seyb, Vangelis Souitaris

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On the Edge of Destruction: An Impaired-Regulation Model of Destructive Entrepreneurial Action”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Psychology