On Utility Function Estimation of Racetrack Bettors

Antti Kanto, Gunnar Rosenqvist, Arto Suvas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)

Sökresultat