On water users’ repertoire: Market rationality and governmentality in Peeth village’s water supply, Rajasthan (India)

Yewondwossen Tesfaye Gemechu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”On water users’ repertoire: Market rationality and governmentality in Peeth village’s water supply, Rajasthan (India)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap