Online purchase return policy leniency and purchase decision : Mediating role of consumer trust

Pejvak Oghazi*, Stefan Karlsson, Daniel Hellström, Klas Hjort

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

56 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Online purchase return policy leniency and purchase decision : Mediating role of consumer trust”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi