Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

25 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap