Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

36 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences