Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Open access to scientific articles: a review of benefits and challenges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap