Opportunities for Transdisciplinary Science to Mitigate Biosecurity Risks From the Intersectionality of Illegal Wildlife Trade With Emerging Zoonotic Pathogens

A. Alonso Aguirre*, Meredith L. Gore, Matt Kammer-Kerwick, Kevin M. Curtin, Andries Heyns, Wolfgang Preiser, Louise I. Shelley

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Opportunities for Transdisciplinary Science to Mitigate Biosecurity Risks From the Intersectionality of Illegal Wildlife Trade With Emerging Zoonotic Pathogens”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap