Optimisation of surveillance camera site locations and viewing angles using a novel multi-attribute, multi-objective genetic algorithm: A day/night anti-poaching application

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Optimisation of surveillance camera site locations and viewing angles using a novel multi-attribute, multi-objective genetic algorithm: A day/night anti-poaching application”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap