Organizational Behavior in Innovation, Marketing, and Purchasing in Business Service Contexts: An Agenda for Academic Inquiry

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Organizational Behavior in Innovation, Marketing, and Purchasing in Business Service Contexts: An Agenda for Academic Inquiry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi