Organizational identity and behaviors in strategic networks

Marko Kohtamäki*, Sara Thorgren, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organizational identity and behaviors in strategic networks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi