Organizational resilience of audit firms - evidence from the outbreak of the COVID-19

Jesper Haga, Kim Ittonen*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organizational resilience of audit firms - evidence from the outbreak of the COVID-19”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science