Organizing for digital servitization: A service ecosystem perspective

Alexey Sklyar, Christian Kowalkowski, Bård Tronvoll, David Sörhammar

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

207 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organizing for digital servitization: A service ecosystem perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science