Organizing the Exploitation of Vulnerable People: A Qualitative Assessment of Human Trafficking

Dean Shepherd*, Vinit Parida, Trent Williams, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Organizing the Exploitation of Vulnerable People: A Qualitative Assessment of Human Trafficking”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Psychology