Orginizing for success: Finnish export partner groups in focus

Henrik Virtanen, Åsa Hagberg-Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Orginizing for success: Finnish export partner groups in focus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap