Outsourcing of humanitarian logistics to commercial logistics service providers: An empirical investigation

Ioanna Falagara Sigala*, Tina Wakolbinger

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Outsourcing of humanitarian logistics to commercial logistics service providers: An empirical investigation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap