Outsourcing of Information Technology and Business Processes in Poland: Motivations and Environmental Factors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Outsourcing of Information Technology and Business Processes in Poland: Motivations and Environmental Factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi