Panel Cointegration of Chinese A and B Shares

Niklas Ahlgren, Bo Sjö, Jianhua Zhang

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Sökresultat