Parents' burdens of service for children with ASD – implications for service providers

Anu Helkkula*, Alexander John Buoye, Hyeyoon Choi, Min Kyung Lee, Stephanie Q. Liu, Timothy Lee Keiningham

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Parents' burdens of service for children with ASD – implications for service providers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap