Parody after Deckmyn: A comparative overview of the approach to parody under copyright law in Belgium, France, Germany and the Netherlands.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Parody after Deckmyn: A comparative overview of the approach to parody under copyright law in Belgium, France, Germany and the Netherlands.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap