Passion, care, and eros in the gendered neoliberal university

Rebecca Lund, Janne Tienari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Passion, care, and eros in the gendered neoliberal university”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi