Patent law in comparative context: Differences and similarities of patent law in the European Union, the United States and China

Päivi Hutukka*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patent law in comparative context: Differences and similarities of patent law in the European Union, the United States and China”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences