Patenttien yksityinen arvo: kirjallisuuskatsaus ja uusia tuloksia Suomesta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Tässä kirjoituksessa tehdään katsaus patenttien taloustieteellisiin arvottamismenetelmiin ja niistä johdettuihin arvioihin patenttien arvosta. Sen lisäksi raportoidaan uusia tuloksia suomalaisten yritysten (ja eräiden muiden organisaatioiden) patenttien arvosta ja verrataan niitä aiemmin Suomesta saatuihin tuloksiin. Eri arvottamis-menetelmillä saadaan laadullisesti samansuuntaisia tuloksia patenttien arvojakauman muodosta ja toimiala-eroista arvojen välillä. Eri menetelmät tuottavat kuitenkin erisuuruisia estimaatteja patenttien arvosta johtuen mm. eroista menetelmien vastafaktuaaleissa ja siitä, kuinka hyvin eri menetelmät pystyvät erottelemaan patent-tien ja niiden suojaamien keksintöjen arvoa toisistaan. Suomalaisella aineistoilla saadut tulokset ovat saman-suuntaisia kuin muista maista saadut tulokset. Tässä kirjoituksessa raportoidut uudet tulokset viittaavat siihen, että suomalaisten yritysten (ja muiden organisaatioiden) patenttien yksityinen arvo on ollut nousussa.
OriginalspråkFinska
Icke-referentgranskad vet. tidskriftKansantaloudellinen Aikakauskirja
Volym2021
Utgåva3
Sidor (från-till)338-363
ISSN0022-8427
StatusPublicerad - 2021
MoE-publikationstypA1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift

Nyckelord

  • 511 Nationalekonomi

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Konkurrensanalys och servicestrategi - Kvantitativt konsumentbeteende och konkurrensekonomi

Citera det här