Patient and hospital characteristics associated with claims and compensations for patient injuries in coronary artery bypass grafting in Finland

Jutta Järvelin, Gunnar Rosenqvist, Unto Häkkinen, Harri Sintonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Sökresultat