Paying attention to payoffs in analogy-based learning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Paying attention to payoffs in analogy-based learning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi