Peer firms’ reporting frequency and stock price synchronicity: European evidence

Jesper Haga, Kenneth Högholm, Dennis Sundvik*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)
Filter
Inbjudet tal

Sökresultat