Peer firms’ reporting frequency and stock price synchronicity: European evidence

Jesper Haga, Kenneth Högholm, Dennis Sundvik*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Peer firms’ reporting frequency and stock price synchronicity: European evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance