Philosophical minds or Brotgelehrte?

Mats Alvesson*, Katja Einola, Stephan Schaefer

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Philosophical minds or Brotgelehrte?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Arts and Humanities