Physical presence in simulation: A scratch at the surface of complexity

J. Tuomas Harviainen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Physical presence in simulation: A scratch at the surface of complexity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science