Policy insights from a green supply chain optimisation model

Behnam Fahimnia*, Joseph Sarkis, John Boland, Mohsen Reisi, Mark Goh

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

64 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Policy insights from a green supply chain optimisation model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap