Portfolio concentration and firm performance

Benjamin Maury, Anders Ekholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Portfolio concentration and firm performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi