Positive and negative valence influencing consumer engagement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Positive and negative valence influencing consumer engagement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi