Primary market characteristics and secondary market frictions of stocks

Rodney Boehme, Gonul Colak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Primary market characteristics and secondary market frictions of stocks”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi