Process improvement: a matter of life or death for non-governmental organizations

Paul D. Larson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelYrkesinriktad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Process improvement: a matter of life or death for non-governmental organizations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap