Programmatic advertising in online retailing: Consumer perceptions and future avenues

Robert Ciuchita, Johanna Gummerus, Maria Holmlund*, Eva Larissa Linhart

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Programmatic advertising in online retailing: Consumer perceptions and future avenues”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences