Prospect Theory, Fairness, and the Escalation of Conflict at Negotiation Impasse

Topi Miettinen, Olli Ropponen, Pekka Sääskilahti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prospect Theory, Fairness, and the Escalation of Conflict at Negotiation Impasse”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi