Puppeteering as a metaphor for unpacking power in participatory action research on climate change and health

Eija Susanna Meriläinen, Ilan Kelman, Laura E. R. Peters, Geordan Shannon

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Puppeteering as a metaphor for unpacking power in participatory action research on climate change and health”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap