Purchasers as boundary spanners: Mapping purchasing agents' persuasive orientations

Jukka Vesalainen*, Anni Rajala, Joakim Wincent

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Purchasers as boundary spanners: Mapping purchasing agents' persuasive orientations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi